Hur man förhåller sig till det rum man skapar är högst personligt och bör behandlas varsamt. Samtidigt finns det något intressant i hur olika objekt kan kommunicera samt hur de förhåller sig till varandra och sin omgivning.
Hur dessa delar blir sammanlänkade och hur det förhållandet skapar rum är det som binder ihop konst och arkitektur.
 
 
 
Arkitektur
I samarbete med: Bertil Svensson och Hus no 17
Sven Rössel villa,
 
Projekt: Framflyttad fasad med inglasning och förlängda takstolar vid entrén. Invändigt ökade köksytan med omstrukturering av  köket samt en bättre kommunikation till matrummet, hallen och tvrumet.
Bertil Svensson villa,
 
Projekt: Utbyggnad av vinterträdgård och sammanbyggnad av befintligt hus. Förlängning av konstruktionen till inglasningen bildar spalje utvändigt som knyter samman ytan och förlänger husetet bredd visuellt.
Tony Billkrants villa,
 
Projekt: Utbyggnad av entré och byggnation av trädeck med integrerad pool samt ny inhängnad av fastigheten med nät och växtlighet.